Funktioner inom BK PETER PAN 2017/2018

Styrelse

Ordförande         Mikaela Roos

Vice ordf             Ulf Linander

Sekreterare        Jerker Svensson

Vice sekr.           Karsten Jensen

Kassör                Jimmy Isgren

Ledamot             Jan Larsson

Suppleant           Jesper Nilsson

 

Revisorer

Gunilla Hansson - Torbjörn Larsson

Valberedning

Tim Ottosson - Ulf Nilsson

UK

Ulf Linander - Ronny Sandberg

Tävlingskommitté

Ronny Sandberg - Jimmy Isgren - Ulf Linander

Sponsorgrupp

Styrelsen

Materialförvaltare

Ronny Sandberg

Ungdomskommitté

Ronny Sandberg

Jimmy Isgren

Karsten Jensen

Ulf Linander

 

Webbmaster 

Ronny Sandberg