----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

 

 

Styrelsen 2018-2019

 

Ordförande                       Mikaela Roos

Vice ordförande               Ulf Linander

Sekreterare                      Jesper Nilsson 

Vice sekreterare               Jonas Gustavsson 

Kassör                              Jimmy Isgren

Suppleant                         Jan Larsson

Suppleant                         karsten Jensen 

 

Webbmaster                     Ronny Sandberg


KOM IHÅG

Alla Medlemmar skall meddela UK om du inte kan spela, detta skall göras senast söndag kl.18.00 innan matchhelg, men helst så fort ni vet ni ej kan en helg eller dag.

Anmäl i god tid på vår speciella sida "meddelande till UK" här under Medlemssidorna.

 

UK = Ronny Sandberg och Tim Ottosson

 


 Avgifter Säsongen 2018-2019

 

PLUSGIROT:   39708-3

Medlemsavgift, licensavgift och eventuellt skåp på hallen ska vara betalda senast 30/6

för bowlare.

Övriga avgifter enligt nedan datum.

Samtliga:

Medlemsavgift : 450:-

skall betalas senast 30/6

 

Licensavgift bowling skall betalas senast 30/6

Senior :  450 kr    Gäller fr.o.m det kalenderår man fyller 22 år.

Junior :  275 kr    Gäller fr.o.m det kalenderår man fyller 17 år.

Ungdom : 125 kr Gäller fr.o.m. det kalenderår man fyller 16 år.

Licensavgift dart skall betalas senast 31/8

Samtliga 680:--   OBS! ny avgift

 

Träningsavgifter Seniorer bowling:

Träningsavgift heltid: 1700kr /höst erläggs senast 30/8, 1700kr/vår erläggs senast 15/12 

Träningsavgift halvtid:  850kr/höst erläggs senast 30/8, 850kr /vår erläggs senast 15/12  

Träningsavgift Ungdom bowling upp t.o.m. 20 år och som går i skolan:

Träningsavgift  850kr/höst erläggs senast 30/8

Träningsavgift  850kr/vår erläggs senast 15/12

Träningsavgift barn bowling 

Träningsavgift 125kr/månad sep-dec, jan-april totalt 1000kr/år

 

Matchavgift bowling

Senior: 100 kr / match. ( erläggs i samband med match )

Ungdom bowling upp t.o.m. 20 år som går i skolan: 0 kr / match

LOTTER

Vill man prenumerera på bingolotter så skall man ta kontakt med Jan Larsson.

Har man förslag på andra lotterier kan man kontakta styrelsen!

Sponsring

Kontakta Lars Nilsson om man har förslag på sponsorer