Detta händer i vår klubblokal

 

 

MARS

      

   28  Ons   18.30  Dartträning

                    19.30  Eftersnack med hamburgare

 

 APRIL

 

3 Tisdag 19.00 Dartmatch   PP 2- Pikado 2
    19.00 Dartmatch PP 3 -   Asmundtorp 2
4 Onsdag 18.30 Dartträning  
  Onsdag 19.30 Eftersnack med   hamburgare 
7 Lördag 09.00 Samling A-lag  
  Lördag 15.30 Premier League  
9 Måndag 18.30 Dartträning  
11 Onsdag 18.30 Dartträning  
  Onsdag 19.30 Eftersnack med   hamburgare 
12 Torsdag 19.00 Dartmatch PP 1 - Kongen
  Lördag 15.30 Premier League  
18 Onsdag 18.30 Dartträning  
  Onsdag 19.30 Eftersnack med   hamburgare 
21 Lördag 15.30 Premier League  
23 Måndag 18.30 Dartträning  
25 Onsdag 18.30 Dartträning  
30 Måndag 18.30 Dartträning  

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

  

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

                   

  

 

 

 

 

  

  

  

 

    

                               

 

     

 

         

 

 

   

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

          

        

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                       

 

 

         

 

 

    

 

VÄLKOMNA TILL VÅR KLUBBLOKAL !